Gavome ES parama

MODERNIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS UAB „LANGEMĖ“

UAB „LANGEMĖ“ – įmonė, vykdanti veiklą pagal EVRK 2 red. Metalinių durų bei langų gamyba (klasė 25.12). Tikslesnis gamybos apibūdinimas, tai apsauginių šarvo durų, metalinių durų, skirtų gyvenamosioms ir tarnybinėms patalpoms bei specialios paskirties durų, kurios skirtos specialioms patalpoms, laivams bei naftos platformoms, gamyba. Įmonė nuolat investuojanti į naujas technologijas, šiuo metu vykdo projektą „Modernių technologijų diegimas UAB Langemė“, projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0070. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „Regio Potencialas LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 447 547,50 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Įgyvendinant projektą, bendrovė planuoja įsigyti ir instaliuoti naujus automatinę miltelinių dažų liniją, lazerines pjovimo stakles bei metalo lankstymo įrenginį. Po projekto įgyvendinimo, šarvo, metalinių bei specialiosios paskirties durų gamybos augimas, bei tolesnis gamybos – technologinių procesų tobulinimas užtikrins šių gaminių paklausos bei augančių kokybinių reikalavimų patenkinimą. Techninius sprendimus planuojama įdiegti iki 2021 m. liepos 3 d.
Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui, produktyvumo didėjimui, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo. Įrengti miltelinių dažų linija, lazerinės pjovimo staklės bei metalo lankstymo įrenginys leis įmonei produkciją gaminti kokybiškiau, efektyviau, su mažesnėmis sąnaudomis ir taip didins jos konkurencingumą tiek vietinėje, tiek tarptautinėje rinkoje.

 

 

Kontaktai

Parašykite mums

UAB "Langemė"
Senamiesčio g. 112
LT-35115 Panevėžys LIETUVA
Mob.: +37068248040
El.p.: info@langeme.lt